Is Talen Leren 2.0 de toekomst?

Thuisgekomen vonden we het symposium meer dan geslaagd.

Half tien. Vooraan de professor onderwijskunde, gespecialiseerd in digitaal leren. In de zaal een internationaal gezelschap van trainers, klanten en relaties van taalopleider Languesdoc en - naar later uit de publieksvragen en de koffietafelgesprekjes valt af te leiden - allemaal praktijkervaren en hoogopgeleide professionals. We zijn dus in goed gezelschap en we zijn in Mechelen op het symposium van Languesdoc.

Lees meer...

Aanvullende gegevens