Drama in het NT2-onder­wijs


'Drama in het NT2-onderwijs' (Nederlands als tweede taal) is de titel van een studiedag voor docenten NT2 van vrijdag 10 februari in Wemmel. Voor de middag volgen de deelnemers workshops. Na de middag wonen ze samen met NT2-cursisten de theatervoorstelling “Romeo en Julia” bij. De studiedag is een organisatie van de educatieve theatergroep Fast Forward. Voor de inhoudelijke realisatie is samengewerkt met de vakgroep Nederlands van het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven.

Lees meer...

Aanvullende gegevens