Nieuw Leven, een soap voor laaggeletterde anderstaligen

Nieuw Leven, een soap voor laaggeletterdenVorige week stelde het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo, Mechelen) tijdens een promotiedag in Brussel een opmerkelijk nieuw audiovisueel NT2-lespakket aan het publiek voor: ‘Nieuw Leven’, een soap voor laaggeletterde anderstaligen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens