CVO mogen nog 2 jaar NT2 in de basiseducatie geven

CVO mogen nog 2 jaar NT2 in de basiseducatie geven(24/8/2012) De Vlaamse regering heeft op voorstel van onderwijsminister Pascal Smet beslist om de onderwijsbevoegdheid van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) voor de opleiding 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' in de basiseducatie met twee schooljaren te verlengen (2012-2014). De beslissing is genomen op basis van de wachtlijstbevraging en het auditrapport Nederlands Tweede Taal. (Lees ook: Erg negatieve audit legt oorzaken wachtlijsten voor Nederlandse les bloot.)

Het aanbod NT2 van de Centra voor Basiseducatie (CBE) richt zich in principe op de analfabete, traag lerende of laaggeschoolde anderstaligen. Het aanbod NT2 van de CVO richt zich in principe op de midden- en hoger geschoolde anderstaligen. Sinds begin vorig jaar echter hebben 17 CVO bevoegdheid gekregen voor het organiseren van onderwijs in het leergebied NT2 van de CBE. Concreet mogen ze de opleiding 'NT2 richtgraad 1' organiseren, bedoeld voor lager geschoolde of moeilijk leerbare anderstaligen. Het geven van deze onderwijsbevoegdheid aan de CVO was een van de maatregelen waarmee de Vlaamse regering het wachtlijstenprobleem onder controle probeerde te krijgen. De omvang van deze maatregel blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er alleen al in Antwerpen vorig schooljaar een veertigtal nieuwe tijdelijke CVO-lesgevers aan de slag gingen met CBE-cursisten.

Lees meer...

Aanvullende gegevens