Nederland vindt taalattest Belgische treinmachinisten niet geloofwaardig

Nederland vindt taalattest Belgische treinmachinisten niet geloofwaardigHet attest van professioneel Nederlands taalgebruik dat Franstalige treinmachinisten in België behalen, is voor de Nederlandse Spoorwegen (NS) en voor de Nederlandse verkeersinspectie niet goed genoeg om op Nederland te mogen rijden. Daarom volgt sinds dit voorjaar een mentormachinist van de NS het niveau van Franstalige NMBS-machinisten die hun kennis van het Nederlands willen bewijzen. De mentor is bevoegd om pas een 'verklaring van geen bezwaar' voor het rijden op Nederland af te leveren, wanneer hij of zij van oordeel is dat de machinist de Nederlandse taal voldoende machtig is. Bovendien kondigt de Nederlandse verkeersinspectie aan dat ze de Franstalige machinisten op de grensoverschrijdende treinverbinding Luik-Maastricht (nog) intensiever gaat controleren. Met deze maatregelen wil Nederland vermijden dat er zich gevaarlijke situaties voordoen op de lijn Luik-Maastricht. In haar jaarverslag omschrijft de Nederlandse verkeersinspectie de taalproblemen tussen Franstalige machinisten en Nederlandse treindienstleiders als 'hardnekkig'.

Lees meer...

Aanvullende gegevens