Taaltoets brengt meer kleuters naar school

Eind vorig schooljaar telde het Vlaamse onderwijs op een totaal van ongeveer 68.000 kleuters 1770 kleuters die minder dan 220 halve dagen in de derde kleuterklas aanwezig waren geweest. Om te mogen overgaan naar het eerste leerjaar moesten deze kleuters een taaltoets afleggen. Een derde van hen (595) legde de toets af, en acht op de tien (486) slaagden ook.

Lees meer...

Aanvullende gegevens