Taaltoets afgeschaft voor Vlaming die Nederlander wil worden


Herinnert u zich (de aandacht die de pers besteedde aan) de Vlaamse vrouw die al bijna 30 jaar in Breda woont, een Vlaams diploma heeft, in het Nederlands publiceert en doceert, de Nederlandse nationaliteit had aangevraagd en met een taaltoets moest bewijzen dat ze het Nederlands voldoende machtig was?

Lees meer...

Aanvullende gegevens