Wat we zelf testen, testen we beter?


Wie als buitenlandse student een opleiding in het Nederlands wil volgen aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit, moet natuurlijk met de taal om kunnen gaan.

En om ongelukken te voorkomen, is het wenselijk dat de buitenlandse student vóór de inschrijving kan laten blijken dat hij of zij voldoende ter tale is om de opleiding te volgen. Dus een toelatingsexamen Nederlands afleggen. Of een gezaghebbend certificaat kunnen voorleggen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens