Nieuwe zelftests UCT UGent


Niets lastiger dan een heterogene klas. Vaak is heterogeniteit een toestand die zich maar gaandeweg in de klas manifesteert. Veel taalopleiders doen grote inspanningen om alvast te kunnen starten met een zo homogeen mogelijke klas.

Lees meer...

Aanvullende gegevens