Studiemiddag over feedback op schrijf- en spreekvaardigheid NT2

De Beroepsvereniging van Docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2) organiseert op vrijdag 20 april in het Nederlandse Alkmaar een studiemiddag met als titel 'feedback op schrijven en spreken NT2'. Hoe geef je goede feedback op de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid van je cursisten Nederlands dus?

Lees meer...

Aanvullende gegevens