Resultaat NT2-cursussen moet drastisch beter

In Nederland wordt voor 65 procent van de deelnemers aan de inburgeringscursussen Nederlands het gewenste niveau niet gerealiseerd. Ze kunnen zichzelf niet of nauwelijks redden in het Nederlands en hun niveau ligt ver onder de zogenaamde startkwalificatie - het niveau dat de arbeidsmarkt van werknemers vraagt. Bovendien boeken veel deelnemers nauwelijks of geen meetbare vooruitgang in de Nederlandse taalvaardigheid. En de commerciële opleidingsaanbieders doen het niet beter dan de openbare opleidingscentra.

Lees meer...

Aanvullende gegevens