Het Europees Referentiekader voor talen (CEF) als beleidsinstrument: een evaluatie

De Raad van Europa organiseert van dinsdag 6 tot donderdag 8 februari 2007 in Straatsburg een conferentie over het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen (ERK ofte CEF - Common European Framework of Reference) als beleidsinstrument. Het ERK bestaat intussen zes jaar en de Raad acht de tijd rijp voor een evaluatiemoment. Wat is er bereikt en welke uitdagingen zijn er nog?

Lees meer...

Aanvullende gegevens