Nieuwe NT2-conferentie in Nederland

De BVNT2 (Nederlandse Beroepsvereniging Docenten Nederlands als Tweede Taal) organiseert ook volgend jaar een grote NT2-conferentie. Die vindt plaats op donderdag 8 en vrijdag 9 juni 2006 in (het Nederlandse) Hoeven. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 16 december 2005 worden ingediend.
De waaier van onderwerpen die kunnen worden voorgesteld, is heel breed. Maar in ieder voorstel moeten twee vragen zeker een antwoord krijgen. De eerste vraag is 'Wat doet de docent ermee in zijn/haar lespraktijk?'. En de tweede vraag is 'Waarom profiteren leerlingen en cursisten er zo veel van?' Die vragen moeten de rode draad vormen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens