Tussen taal en wereld

Sinds april 2004 mag of moet iedere nieuwkomer die zich inschrijft in een Vlaamse gemeente, een inburgeringstraject volgen. In zo'n inburgeringstraject zit een vormingsprogramma en een individuele begeleiding van de nieuwkomer. In het vormingsprogramma zitten in principe een onderdeel maatschappelijke oriëntatie, een onderdeel loopbaanoriëntatie en een onderdeel Nederlands als tweede taal (NT2). Samen met de sterk toegenomen vraag naar NT2-opleidingen neemt ook de vraag naar vorming van (nieuwe) NT2-docenten toe.

Lees meer...

Aanvullende gegevens