Een greep uit het programma van de UA-Taaldag

Op zaterdag 29 januari heeft aan het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) van de Universiteit Antwerpen (het vroegere Centrum voor Didactiek) de jaarlijkse UA-Taaldag plaats voor docenten NT2, Engels, Frans en Duits. De Taaldag begint met drie parallelle plenaire sessies. Vervolgens kunnen de deelnemers kiezen uit een aantal werkwinkels. Er zijn werkwinkels per taal en ook vakoverschrijdende werkwinkels. Hoewel de Taaldag vooral op de leerkracht in het secundair onderwijs mikt, zijn een aantal werkwinkels ook voor vreemdetalendocenten in het volwassenenonderwijs relevant.

Lees meer...

Aanvullende gegevens