European Indicator of Language Competence

In juli 2003 publiceerde de Europese Commissie een actieplan 'Promoting Language Learning and Linguistic Diversity'. Een van de actiepunten betrof de doelstelling dat alle burgers van de EU twee vreemde talen zouden leren vanaf een zo jong mogelijke leeftijd. Om de vooruitgang ten opzichte van die doelstelling meetbaar te maken, zou tegelijk een zogenaamde 'linguistic competence indicator' ontwikkeld worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die al in 2003 beschikbaar zou zijn, maar er wordt nog aan gewerkt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts