Wat is een competente NT2-docent?

De Nederlandse Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal (bvnt2) heeft op haar NT2-conferentie van 30 september en 1 oktober een prefinale versie van het competentieprofiel van de NT2-docent voorgesteld. Eind november moet de finale versie goedgekeurd zijn. Het competentieprofiel moet competent NT2-schap bevorderen en de competente NT2-docent meer bescherming bieden. Het profiel van de competente NT2-docent is breed opgevat en de lat is met opzet hoog gelegd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens