Steunpunt NT2 ontwikkelt nieuwe profielexamens

Onder leiding van professor Kris Van Den Branden van het Steunpunt NT2 (dat deel uitmaakt van het Centrum voor Taal en Migratie) aan de K.U. Leuven loopt gedurende dit academiejaar een onderzoeksproject dat tot doel heeft twee nieuwe profielexamens te ontwikkelen voor het certificaat Nederlands als tweede taal in de grensregio NRW-Düsseldorf.

(dd - 22/9/2004)

Aanvullende gegevens