Naar Taalbewust Burgerschap (Amsterdam, 4-7 juli 2018)

Naar Taalbewust burgerschapHoewel we elke dag door taal zijn omringd, gaan veel mensen door het leven zonder zich bewust te zijn van haar essentiële rol.

Zou de wereld een verschillende plaats zijn als iedereen door het leven zou gaan als een taalbewuste burger? Taalbewuste burgers zijn mensen die de effecten die taal heeft op zichzelf en op anderen kunnen waarnemen en die in staat zijn kritisch met taal om te gaan in de huidige maatschappij: op het werk, thuis, op school, binnen hun gemeenschappen, enz.

Maar wat is het precies dat taalbewuste burgers moeten weten? Hoe maken we hen bewust? En met welk gevolg?

Taalbewust burgerschap is het thema van de komende conferentie van de Association for Language Awareness, van 4 tot 7 juli 2018 in Amsterdam.

 


Taalbewuste burgers

"Taal wordt vaak als iets vanzelfsprekends beschouwd en haar mogelijkheden en gevolgen, toch wel interessant, mooi, of zelfs gevaarlijk, worden soms over het hoofd gezien.

Bij de recente verkiezingen wereldwijd, spraken politici over dergelijke kwesties als onderwijs, immigratie en het milieu en riepen verschillende beelden op om de publieke opinie te beïnvloeden.

In multiculturele en digitale gemeenschappen verschijnen vele talen naast elkaar, die een belangrijk onderdeel geworden zijn van de interactie, creativiteit en identiteit van mensen.

In veel landen wint het Engels terrein als instructietaal in middelbare scholen en universiteiten, wat zowel onderricht en leren beïnvloedt.

Dit zijn slechts enkele van de vele taalgerelateerde onderwerpen op het gebied van onze gevarieerde en globaliserende wereld. Het lijkt erop dat de bewustwording van zulke taalkwesties cruciaal is om elkaar te begrijpen, om te genieten van de rijke diversiteit, en effectief deel te nemen in de samenleving."

"Taalbewuste burgers zijn zich bewust van de opvattingen en veronderstellingen die verborgen kunnen liggen binnen taal bij het beschrijven van het verleden, het heden alsmede de toekomst en zij begrijpen de waarde van de taalkundige en culturele verscheidenheid van de maatschappij. Taalbewuste burgers zijn zich bewust van de rol die taal speelt gedurende hun hele leven, zowel privé als professioneel."


Conferentie

Taalbewust burgerschap is het belangrijkste thema van de 14e internationale conferentie van de Association for Language Awareness, die zal worden gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam van 4 tot 7 juli 2018.

De indieningstermijn voor samenvattingen is 30 November 2017. De organisatoren van de conferentie willen graag het overkoepelende thema van taalbewust burgerschap in een aantal subthema's benaderen: (1) in het onderwijs en leren (instructietaal, CLIL, ELF, taalbewustzijn in het samenstellen van het curriculum, L1 en L2 leren, taalbewustzijn in de klas, multiculturele klaslokalen, taalbewustzijn van de leraren, taalbeleid van de school, overleg in en over onderwijs, enz.), (2) in cultuur, Gemeenschap en identiteit (taalvariatie en -verscheidenheid, taalverandering, taalhoudingen, gendervraagstukken, minderheden, taalspel en -creativiteit, interculturele communicatie, (non-) discriminatoir gebruik van taal, enz.), (3) in de politiek en de media (retoriek, framing, de taal van de beleidsvorming, de invloed van taal in communicatie, enz.), en (4) in verschillende beroepen en contexten zoals recht, geneeskunde, wetenschap, godsdienst, Internet, taal op het werk enz.


Association for Language Awareness

The Association of Language Awareness definieert taalbewustzijn als "expliciete kennis over taal, en bewuste waarneming en gevoeligheid in het leren van talen, het aanleren van talen en taalgebruik".

"Het omvat een breed spectrum aan gebieden. Bijvoorbeeld, thema's bij taalbewustzijn omvatten de verkenning van de voordelen die kunnen worden ontleend aan de ontwikkeling van een goede kennis over taal, een bewust begrip van hoe talen werken, van hoe mensen ze leren en ze gebruiken."

"Belangen in taalbewustzijn omvatten ook het bijleren van welke soorten ideeën mensen normaal hebben over taal, en welke effecten deze hebben op hoe ze hun dagelijkse zaken doen: bijvoorbeeld in hun professionele omgang."

Kunnen wij betere taalgebruikers of -leerlingen of -leerkrachten worden als we een beter begrip ontwikkelen? En kunnen we andere voordelen verkrijgen: bijvoorbeeld in onze relaties met andere mensen en/of culturen en in ons vermogen om verder te zien dan taal die manipuleert of discriminerend is?

 

Voor meer informatie, bezoek www.ala2018.com.

Voor verdere vragen neem contact op met de organisatoren van de conferentie via e-mail ala2018conferencegmail.com.

Voor meer informatie over taalbewustzijn en de internationale vereniging, bezoek http://www.languageawareness.org.

 


Powered by CrossLang

Auteur: Dries Debackere

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Quick Post-Editor 3

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens

Cron Job Starts