Wat kan de constructiegrammatica betekenen voor de taaldidactiek?

Constructiegrammatica en taaldidactiek

Update 24/9/2013: Het programma is volledig en op onderstaande website te raadplegen. Inschrijven tot 31 oktober.

(24/12/2012) Op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november 2013 wordt in Brussel aan de Université Saint-Louis de conferentie 'Constructionist Approaches to Language Pedagogy' (CALP2013) gehouden. Deze conferentie gaat in op de bijdrage die de constructiegrammatica aan de taaldidactiek kan leveren.

Lees meer...

Aanvullende gegevens