Internationale workshop over taaltechnologieplatformen (Marseille, 16 mei 2020)

ELG workshop over LT platformenWe zien een toenemend aantal platformen en infrastructuren op het gebied van taaltechnologie (LT), natural language processing (NLP), Natural Language Understanding (NLU), spraak, interactie en artificiële intelligentie (AI) voor taal.

Daardoor ontstaat er ook een groeiende behoefte aan het uitwisselen van ervaringen, benaderingen en best practices. Wat ook nodig is, is meer samenwerking met het oog op interoperabiliteit tussen de diverse platformen en, waarom niet, met het oog op een wereldwijd taalnetwerk.

Met dit doel in gedachten zal het European Language grid, een door de EU gefinancierd consortium van onderzoekscentra voor taaltechnologie, verenigingen en bedrijven, een eerste internationale workshop organiseren over taaltechnologieplatformen in Marseille (Frankrijk) op 16 mei 2020.

 

Belangrijke onderwerpen die in deze workshop aan bod moeten komen, zijn platform- en infrastructuurarchitecturen, containerisatie- en virtualisatietechnologieën, API's voor applicaties en services, uitwisselingsformaten voor data en metadata, operationeel beleid en governance-structuren, allerlei juridische aspecten, facturatie en verdienmodellen, enz.

De workshop wil het hebben over grote en kleine taal- en taalgerelateerde infrastructuren, algemene en domeinspecifieke platformen en onderzoeksprojecten waarin partners samenwerken rond een of meer van de genoemde onderwerpen, zowel in Europa als in de hele wereld. Doel van de workshop is om observaties, ervaringen, uitdagingen, oplossingen en best practices uit te wisselen en te bespreken.

De workshop zal ook de kwestie van de fragmentatie van het taaltechnologielandschap op de agenda zetten. In plaats van "platformeilanden" die simpelweg naast elkaar bestaan, eventueel zelfs met elkaar concurreren, moeten initiatieven met elkaar overleggen hoe ze hun platformen interoperabel kunnen maken en hoe zij met elkaar kunnen omgaan om synergieën te creëren met het oog op een productief ecosysteem van platformen.

Tot slot zal de workshop ook aandacht besteden aan de noodzakelijke community-vorming, die moet worden versterkt door middel van open debat en samenwerkingen op het vlak van ontwikkeling.

Nancy Ide, professor Computerwetenschappen aan Vassar College, New York (USA), is uitgenodigd voor een keynote "Naar een wereldwijd taalnetwerk – uitdagingen en kansen". De uiterste datum voor het indienen van bijdragen is 21 februari 2020.


European Language Grid

Deze workshop is een initiatief van het European Language Grid-consortium, een EU-project (ELG; 2019-2021) gericht op het creëren van een platform dat duizenden datasets en honderden taaltechnologiediensten zal bieden. ELG wil taaltechnologieën promoten op maat van alle Europese talen en culturen, en aangepast aan hun sociale en economische behoeften.

Consortiumleden zijn het Duitse onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie (DFKI), het Instituut voor taal- en spraakverwerking (Griekenland), de Universiteit van Sheffield (VK), de Karelsuniversiteit (Tsjechische Republiek), de European Language Resources Association (ELRA-ELDA), tilde (Letland), SAIL LABS (Spanje), Expert System Iberia (Spanje) en de Universiteit van Edinburgh (VK).

European Language Grid heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

 

Meer gedetailleerde informatie over de 1ste internationale workshop over taaltechnologieplatformen (IWLTP 2020) is te raadplegen op de website van het European Language Grid-project.

 


Powered by CrossLang

Auteur: Dries Debackere

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Lightning Quick Post-Editor 8

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens

Cron Job Starts