een meertalige digitale interne markt?

Meer dan 3.500 taalprofessionals en vertegenwoordigers van de taalindustrie (technologie), onderzoekers, academici, beheerders, ambtenaren, hebben bezorgde burgers en politici (met inbegrip van verscheidene leden van het EuropeesParlement) ondertekend een open brief van de Europese taal technologie Gemeenschap aan de EuropeseCommissie: "Europa's digitale eenheidsmarkt moet meertalige!"


Ernstige gevaar
de open brief is een reactie van de taal technologie Gemeenschap aan de EuropeseCommissie overleg voor de digitale interne marktstrategie. Volgens de auteurs van de open brief is er een ernstig gevaar dat het veld taal technologie het verdwijnen van de prioriteiten van de EuropeseCommissie. Momenteel is het nog niet onderdeel van de strategische prioriteiten van de Europese Commissie vice-voorzitter voor de digitale interne markt Andrus Ansip. De auteurs zeggen dat zij proberen om dat te veranderen. Digitale

interne markt creëren
een aangesloten digitale interne markt is een van de tien prioriteiten van de EuropeseCommissie. Vice-voorzitter voor de digitale interne markt Andrus Ansip zei: "Laten we weg doen met al die omheiningen en muren die ons online blokkeren. Mensen moeten kunnen vrij over de grenzen heen online gaan, net zoals ze off line doen. Innovatieve bedrijven moeten worden geholpen om te groeien in de hele EU, niet blijven opgesloten in hun
binnenlandse markt." Doelstellingen omvatten onder meer gemeenschappelijke EU-gegevensbeschermingsregels, hervorming van telecomregels, wijzigen van auteursrecht regels aan nieuwe technologieën en te laten eenvoudigere en duidelijkere, vereenvoudiging van de regels van de consument voor online aankopen, waardoor het makkelijker voor vernieuwers te starten hun eigen bedrijf, stimuleren van digitale vaardigheden en leren, en genieten van de dezelfde online-inhoud en diensten ongeacht het EU-land zijn wij. Meertalige

digitale interne markt het
wegnemen van taalbarrières, echter niet is (nog) deel van de prioriteiten van de Commissie. Er is niet langer een commissaris voor meertaligheid en het lijkt erop dat niemand weet waar de meertaligheid verantwoordelijkheid ligt.
 
In een factsheet gekoppeld aan de open brief, opgesteld door META (meertalige Europa technologie Alliance) en LT-innoveren (Europese vereniging van de taalindustrie technologie), de auteurs noemen van een aantal feiten en cijfers over de meertalige digitale interne markt en uitleggen hoe een meertalige digitale interne markt kan worden bereikt door middel van investeringen in meertalige technologieën. Gebrek

aan taalondersteuning huidige groei
van de e-commerce binnen Europa is ongeveer de helft die in de VS, wijten gedeeltelijk aan een gebrek aan taalondersteuning van Europese KMO's. Uit enquêtes blijkt dat minder dan 5% van het Europese MKB momenteel Kruis-taal verkopen. Taal kan worden duur voor kleine en middelgrote ondernemingen. Online bedrijven worden geconfronteerd met ongeveer €5.000 in aanloopkosten voor elke nieuwe taal die zij vertalen hun websites in. Zelfs wanneer sites zijn vertaald, kan niet de overgrote meerderheid van Midden-en kleinbedrijf reageren op aanvragen voor ondersteuning of feedback van onze klanten

in andere talen. Engels is
niet het antwoord enquêtes blijkt dat 52% van EU-klanten niet van Engelstalige sites kopen. Klanten zijn zes keer meer kans om te kopen van sites in hun eigen taal. Zelfs een paar talen toe te voegen aan een KMO's website dan Engels kan een grote invloed hebben op de inkomsten. Engels is niet het antwoord, concluderen de auteurs.

Taal technologie gevarenzone
onderzoek door Meta NET heeft vastgesteld dat de inheemse talen van ongeveer 140 miljoen EU-burgers in de "taal technologie gevaarlijke Zone", waar taaltechnologie is ontoereikend om de digitale één markt te ondersteunen. Gebrek aan technologie taalondersteuning (automatische vertaling, tools om te helpen van menselijke vertalers en meertalige ondersteuning in content creation tools) klant toegang tot inhoud beperken en miljoenen mensen worden uitgesloten van het online publiek van het Europese
bedrijfsleven. Slechts drie Europese talen (Spaans, Engels en Frans) voldoen ten minste aan de "gematigde" niveau van technologie
taalondersteuning. Geen enkele taal accounts voor meer dan 20% van de potentiële meertalige digitale interne markt. Meeste account voor minder dan 3% van de DSM. Zonder een oplossing blijft de Europese digitale interne markt gefragmenteerd, de auteurs concluderen. Burger

betrokkenheid probleem zonder taaltechnologie,
de EuropeseCommissie heeft geen enkele wijze te reageren EVF daad naar participatie van de burgers. Meer dan 290 miljoen EU-burgers zijn taal geblokkeerd van interactie met de Europese Commissie webbronnen voor participatie van de burgers.
Sprekers van Engels, Frans, Duits kan deelnemen volledig. Sprekers van andere talen zijn taal geblokkeerd van volledige deelname. Investeringen in meertalige technologieën kan helpen bij de EuropeseCommissie haar burger betrokkenheid probleem oplossen, stellen de auteurs.

Europese identiteit
op de middellange tot lange termijn, meertalige taal technologieën nodig zijn om alle Europese burgers met elkaar te communiceren in hun respectieve moedertalen met geavanceerde machine vertaling werken achter de schermen. Alleen als EU-burgers in hun eigen talen communiceren kunnen zal ze echt ontwikkelen een gevoel van Europese identiteit en Gemeenschap, de auteurs betogen. Op

de Conferentie van de META-FORUM over de meertalige digitale eenheidsmarkt in Riga (Letland) op 27-29 April 2015 (de "Top van Riga 2015"), een diepgaande strategische Agenda voor de meertalige digitale interne markt zal worden vrijgegeven door META en LT-innoveren.

META, het meertalige Europa technologie Bondgenootschap, heeft meer dan 750 leden.
LT-innoveren, de Europese vereniging van de taalindustrie technologie, heeft 180 corporate leden in heel Europa. De

Open brief kan nog steeds worden verspreid en ondertekend.


http://www.multilingualeurope.EU

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm

http://rigasummit2015.eu

http://www.meta-net.eu

http://lt-innovate.eu

 


Powered by CrossLang

Auteur: Dries Debackere

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Geen posteditering

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens