Dove kinderen met vroege cochleaire implantatie halen achterstand snel in

Dove kinderen met vroege cochleaire implantatie halen achterstand snel in'Vroege cochleaire implantatie stelt doofgeboren kinderen in staat om op hele korte termijn de achterstand in taalontwikkeling tegenover hun horende leeftijdsgenootjes in te halen. Rond de leeftijd van twee jaar hebben ze zo net als normaal horende kinderen de bouwstenen in handen om Nederlandse woordjes te beginnen spreken.'

Op maandag 2 mei promoveerde Inge Molemans (Overpelt) aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de taalkunde. Zij vergeleek voor haar proefschrift de brabbels van normaal horende baby's tussen 6 en 24 maanden met de brabbels van ernstig gehoorgestoorde kinderen met een cochleair implantaat (CI). Haar onderzoek toont aan dat cochleaire implantatie op hele jonge leeftijd de achterstand in taalontwikkeling beperkt. De resultaten van dit onderzoek tonen zelfs aan dat vroege cochleaire implantatie doofgeboren kinderen in staat kan stellen om op hele korte termijn de achterstand tegenover hun horende leeftijdsgenootjes in te halen. Rond de leeftijd van twee jaar hebben ze zo net als normaal horende kinderen de bouwstenen in handen om Nederlandse woordjes te beginnen spreken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens