Negen secundaire scholen experimenteren met meertalig onderwijs

Op 1 september 2007 starten negen secundaire scholen in Vlaanderen een proefproject voor meertalig onderwijs. Deze scholen zullen drie jaar lang onder wetenschappelijke begeleiding experimenteren met Content and Language Integrated Learning (CLIL). Met CLIL wordt 10 à 15% van het wekelijkse lestijdenpakket in een andere taal aangeboden. Dit betekent dat de leerlingen één of enkele specifieke vakken in een andere taal krijgen, bv. Latijn en esthetica in het Engels of voeding en eetcultuur in het Frans.

Lees meer...

Aanvullende gegevens