Europees Handvest: uitdagingen en opportuniteiten

Van maandag 20 tot dinsdag 21 november 2006 heeft in Swansea (Wales) een internationale conferentie plaats over streektalen en minderheidstalen in Europa. De conferentie gaat over het Europese Handvest voor streektalen of minderheidstalen en meer bepaald de uitdagingen en opportuniteiten die het Handvest met zich brengt op wetgevend vlak (The European Charter for Regional or Minority Languages: Legal Challenges and Opportunities).

Lees meer...

Aanvullende gegevens