Nederlands in de Nederlandse grondwet

In de grondwet
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Balkenende staat dat de coalitiepartners in de grondwet willen laten vastleggen dat het Nederlands de officiële taal van Nederland is:
"De overheid bevordert het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal en legt daartoe het Nederlands vast in de Grondwet, onverminderd de wettelijke erkenning van (het gebruik van) de Friese taal."

Lees meer...

Aanvullende gegevens