Lofprijs voor Nederlands in de grondwet

In het regeerakkoord van het nieuwe Nederlandse kabinet Balkenende staat dat de coalitiepartners in de grondwet willen laten vastleggen dat het Nederlands de officiële bestuurstaal van Nederland is.

Voor dat voornemen en voor de moeite die zijn partij daarvoor al langer deed, heeft Arie Slob op 27 maart de 'Lofprijs der Nederlandse taal 2006' in ontvangst genomen van de Stichting Nederlands. Arie Slob is de fractievoorzitter van de ChristenUnie, die deel uitmaakt van de regering Balkenende. De verankering in de grondwet van het Nederlands als officiële landstaal was een programmapunt van de partij tijdens de afgelopen coalitievormingsgesprekken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens