Grondwettelijk Hof laat taalvereiste in Vlaamse Wooncode ongemoeid

Het Grondwettelijk Hof heeft het verzoek van de Franse gemeenschapsregering om de Vlaamse Wooncode te vernietigen, verworpen. De Franse gemeenschapsregering vindt de Vlaamse Wooncode discriminerend omdat kandidaat-huurders voor een sociale woning in Vlaanderen zich bereid moeten verklaren Nederlands te leren.

Lees meer...

Aanvullende gegevens