Raad van State fluit Wezembeek-Oppem terug

Een Vlaamse gemeente met faciliteiten voor Franstaligen mag enkel brieven versturen in het Frans als een inwoner, nadat hij een Nederlandstalige brief heeft ontvangen, uitdrukkelijk om een Franse vertaling vraagt. Dat is de enige geldige interpretatie van de taalwetgeving inzake faciliteiten. Dat zegt de Raad van State in een arrest over de interpretatie van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten.

Lees meer...

Aanvullende gegevens