Sociale huisvestingsmaat­schappijen mogen kennis Nederlands van kandidaat-huurders binnenkort zelf testen.

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen mogen kennis Nederlands van kandidaat-huurders binnenkort zelf testen.Sociale huisvestings-maatschappijen in Vlaanderen krijgen nog dit jaar de bevoegdheid om zelf vast te stellen of een kandidaat-huurder voldoende Nederlands kent en om daarover een verklaring af te leveren.

Lees meer...

Aanvullende gegevens