Europese normen geraken moeilijk vertaald.

Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA / Nieuw-Vlaamse Alliantie) interpelleerde vorige week EU-commissaris Günther Verheugen over het feit dat de Europese normalisatieorganisaties wel normen goedkeuren in het Engels, Frans en Duits maar dat de vertaling van die normen in de eigen taal of talen in vele lidstaten van de EU een probleem is.

Lees meer...

Aanvullende gegevens