Kiezen tussen Babel en Angelsaksisch imperia­lisme?

Europa heeft de voorbije jaren nadrukkelijk haar stempel gedrukt op het hoger onderwijs. Met de BaMa-hervorming natuurlijk, en ook met fondsen en beurzen die de mobiliteit van de lerende mens moeten bevorderen. Op een ander vlak voert Europa een beleid dat meertaligheid en taalkundige diversiteit promoot.
Steeds meer universiteiten bieden evenwel steeds meer programma's aan in het Engels. Volgens sommigen doen ze dat alleen maar om extra inkomsten te genereren. Is dat zo? En dwarsboomt die trend niet Europa's meertaligheidsbeleid? Wat moeten we met dat Engels in het hoger onderwijs? En waar gaat het toe leiden?
Dat waren de sleutelvragen tijdens het seminar 'Between Babel and Anglo-Saxon Imperialism? English-Taught Programmes and Language Policy in European Higher Education', een organisatie van de Universitaire Stichting (ACA ofte Academic Cooperation Association) op vrijdag 30 september in Brussel.

Lees meer...

Aanvullende gegevens