Integratie van vakkennis- en taalverwerving in het hoger onderwijs

Als het hoger onderwijs in een andere taal dan de moedertaal moet (of mag of kan), welke factoren zijn dan van invloed op het leren? Deze conferentie wil een stand van zaken opmaken van het onderzoek op dat domein en van de goede praktijken die op degelijk onderzoek steunen. Van 28 juni tot 1 juli 2006 heeft aan de Universiteit van Maastricht een internationale conferentie plaats met als thema 'Integrating Content and Language in Higher Education' (ICLHE 2006).

Lees meer...

Aanvullende gegevens