Vreemdetalenonderwijs in Vlaanderen: enkele cijfers

Uit de recentste statistieken gepubliceerd door het Vlaams departement Onderwijs en Eurostat blijkt dat leerlingen in Vlaanderen in het algemeen vormend lager secundair onderwijs gemiddeld 1,4 vreemde talen studeren. In een vergelijking met de 15 oude EU-staten neemt de Vlaamse Gemeenschap daarmee een gemiddelde positie in. Koplopers zijn Luxemburg (met 2,5 talen per leerling) en Finland (met 2,2 talen per leerling). Maar ook Nederland, Griekenland, Zweden, Frankrijk en Denemarken doen beter dan de Vlaamse Gemeenschap.

Lees meer...

Aanvullende gegevens