Vragenlijst Taalunie met oog op meerjarenbeleid

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. Een beleidsorganisatie werkt met beleidsplannen en momenteel werkt de Taalunie het beleidsplan voor de periode 2008-2012 uit. En omdat een plan dat rekening houdt met de betrokkenen voor wie het plan bedoeld is een nog beter plan wordt, nodigt de Taalunie die betrokkenen uit om te reageren op het plan. Voor twee van de drie werkterreinen (taal en onderwijs) is daartoe een vragenlijst opgesteld. Daarnaast is er ook nog een vragenlijst over de spelling. U vindt ze op het onderstaande webadres.

Lees meer...

Aanvullende gegevens