Creative Multilingualism: A Manifesto

Creative Multilingualism: A Manifesto"Creative Multilingualism: A Manifesto" (Open Book Publishers) onderzoekt de wederzijds verrijkende relatie tussen meertaligheid en creativiteit.

"Meertaligheid is fundamenteel voor de menselijke conditie. We zijn allemaal in zekere zin meertalig - zowel in termen van talent als in termen van ons dagelijkse 'taalleven'. Talen spelen een belangrijke rol als een creatieve kracht in onze gedachten en emoties, onze expressie en sociale interactie, en onze activiteit in de wereld - talen zijn een creatieve kracht in hoe we leven," zoals redacteuren Katrin Kohl en Wen-chin Ouyang zeggen in hun inleiding.

"Creative Multilingualism" is een manifest. Het pleit voor verandering op twee fronten: Ten eerste moet taal worden opgevat als intrinsiek divers - als talen. Het recht van individuen en cultuurgemeenschappen om zich in hun onderscheidende taal te uiten, moet worden ondersteund als een fundamenteel mensenrecht en moet worden gekoesterd als essentieel voor de duurzaamheid van de natuurlijke en culturele wereld.

En ten tweede moet creativiteit worden opgevat als onlosmakelijk verbonden met ons vermogen om taalkundig divers te denken, ons uit te drukken en te handelen. Talen zijn veel meer dan communicatieve 'tools': ze zijn creatief. Taaldiversiteit en creativiteit verrijken elkaar.

Dit boek presenteert onderzoek naar creatieve meertaligheid uitgevoerd in verschillende disciplines, van de geesteswetenschappen tot de sociale en natuurwetenschappen. Het is gestructureerd als een manifest, bestaande uit tien belangrijke stellingen die worden onderzocht door middel van verschillende case studies. Deze casestudies omvatten onder meer de rijke relatie tussen taaldiversiteit en diversiteit van identiteit, denken en expressie; de interactie tussen taaldiversiteit en biodiversiteit; het 'prismatische' ontvouwen van betekenis in vertaling; de voordelen van taalkundige creativiteit in de klas; en de vindingrijkheid die ten grondslag ligt aan 'conlangs' ('geconstrueerde talen') zoals Tolkiens Quenya en Sindarin, ontworpen om ingebeelde volkeren een onderscheidend medium te geven dat hun culturele identiteit kan uitdrukken.


Voor wie is dit boek?

Geschreven in een toegankelijke stijl, zal "Creative Multilingualism: A Manifesto" iedereen aanspreken die geïnteresseerd is in talen, het leren van talen, culturele uitwisseling, de rol van taaldiversiteit in ons dagelijks leven en het onbenutte creatieve potentieel van meertaligheid.

"Dit boek is een manifest ter bevordering van taaldiversiteit als een menselijk voordeel en mensenrecht. Als zodanig is het gericht op beleidsmakers met bevoegdheid voor onderwijs en meertaligheid in onze samenlevingen. Diversiteit van talen moet worden ondersteund als een rijke bron van creativiteit in de kunsten, en moet worden erkend voor zijn vitale belang in de wetenschappen," voegen Katrin Kohl en Wen-chin Ouyang toe.

 


Een manifest in tien stellingen, en tien hoofdstukken

In hun inleiding presenteren Katrin Kohl en Wen-chin Ouyang het concept van creatieve meertaligheid en benadrukken ze de relatie tussen taal en creativiteit - waar het in dit boek vooral over gaat.

Hoofdstuk 1 (The Creative Power of Metaphor) onderzoekt hoe verschillende talen hun sprekers verschillende perspectieven op de wereld geven door de manier waarop metaforen zelfs de meest fundamentele concepten vormgeven, zoals tijd.

Hoofdstuk 2 (Creating a Meaningful World: Nature in Name, Metaphor and Myth) maakt gebruik van de taalkundige en culturele middelen van de Ethno-ornithology World Atlas (EWA) en onderzoekt de creatieve processen die spelen wanneer taalkundig diverse gemeenschappen reageren op de natuurlijke wereld door middel van naamgeving, metafoor en mythe.

Hoofdstuk 3 (Not as ‘Foreign’ as You Think: Creating Bridges of Understanding across Languages) onderzoekt hoe sprekers van de ene taal mensen begrijpen die een andere (verwante) taal spreken, strategieën identificeren die ze gebruiken om betekenis te creëren in reactie op de 'andere taal' – en strategieën waarmee ze barrières opwerpen om net niet te worden begrepen en om een onderscheidende identiteit te behouden.

Hoofdstuk 4 (A Breath of Fresh Air... Ivan Vyrypaev's Oxygen) onderzoekt de interactie tussen talen in de podiumkunsten – theater, stand-up comedy, grime, rap, opera – en de vormen van creativiteit die dit genereert in reactie op culturele contexten en publiek.

Hoofdstuk 5 (Multilingualism and Creativity in World Literature) onderzoekt meertalige literatuur om kritiek te leveren op de huidige theorieën over de wereldliteratuur en onderzoekt hoe het gebruik van meer dan één taal in het schrijven en lezen nieuwe manieren van zien en begrijpen genereert.

Hoofdstuk 6 (Prismatic Translation) ontwikkelt een innovatieve vertaaltheorie die de creatieve dimensie van vertalen vastlegt. De metafoor van het 'prisma' maakt het mogelijk om vertaling niet te zien in termen van functionele gelijkwaardigheid, maar als een release van meerdere betekenisgevende mogelijkheden. 

Hoofdstuk 7 (Getting Creative in the Languages Classroom) gaat in op creatieve alternatieven voor de heersende nadruk op het leren van talen voor functionele doeleinden, waarbij wordt onderzocht in hoeverre die alternatieven de verwerving van vreemde talen op scholen en daarbuiten kunnen verbeteren.

Hoofdstuk 8 (Inspiring Language Learners) toont werk in scholen met creatieve schrijfworkshops, het verkent welke energie talen aan een klas kunnen geven als leerlingen gewoon plezier mogen beleven aan talen, als ze aangemoedigd worden om te experimenteren met nieuwe expressieve middelen, en zelfvertrouwen mogen ontwikkelen in hun omgang met taalkundige diversiteit.

In hoofdstuk 9 (Languages at Work) wordt gekeken naar de rol die talen spelen in werkcontexten. Dit hoofdstuk onderzoekt hoe het vergroten van uw taalkundige flexibiliteit en het leren van talen uw communicatieve en culturele souplesse uitbreidt op manieren die nuttig kunnen zijn voor uw carrière. Dit hoofdstuk onderzoekt ook wat carrières van mensen die vreemde talen gebruiken ons kunnen vertellen over wat talen waardevol maakt, zowel persoonlijk, cultureel, professioneel als financieel – en soms op al die vlakken tegelijk.

Hoofdstuk 10 (Creating Languages) gaat op ontdekkingsreis, waarin een aantal belangrijke vragen over het samenspel tussen creativiteit en talen worden besproken, waarin wordt uitgezocht wat uitvinders van talen motiveert om een kunstmatige taal zoals Esperanto te creëren en mythische mensen zoals elfen en de Dothraki uit te rusten met onderscheidende talen. Het gaat verder in op de buitengewone taalkundige inventiviteit die ons in staat stelt om te spelen met taal en daar plezier in te vinden, denk aan woordspelingen.


Dit boek is in het Engels

Katrin Kohl en Wen-chin Ouyang: "We zetten ons met passie in voor het bevorderen van taaldiversiteit in onderzoek. Het is dus een ernstige tekortkoming van ons boek;dat het momenteel alleen in het Engels beschikbaar is - de taal die de taaldiversiteit in onze huidige wereld meer bedreigt dan welke andere taal dan ook. De relevante contextuele factoren zijn (...). De belangrijkste praktische belemmering voor meertalige verspreiding is onze personeelscapaciteit en budget, aangezien de vertaling in vele talen onze middelen enorm zou overbelasten. Om de verspreiding in andere talen mogelijk te maken en aan te moedigen, stellen we de inhoud van dit boek echter vrij beschikbaar onder een Creative Commons-licentie (CC BY) die vertaling zonder speciale toestemming toestaat, zolang de namen van de oorspronkelijke auteurs op de juiste wijze worden vermeld. We zouden het geweldig vinden als dit project vele andere onderzoekers zou inspireren om onze ideeën op te pakken en erover te communiceren in hun eigen taalkundige omgeving."

"Het doel van Creative Multilingualism is vooral om vragen uit te lokken, discussie te stimuleren en de waarde van talen en de opwinding die talen teweeg kunnen brengen live te laten ervaren."

 

Redactie: Katrin Kohl, Rajinder Dudrah, Andrew Gosler, Suzanne Graham, Martin Maiden, Wen-chin Ouyang en Matthew Reynolds

Auteurs: Katrin Kohl, Marianna Bolognesi, Ana Werkmann Horvat, Karen Park, Felice S. Wyndham, Andrew Gosler, John Fanshawe, Martin Maiden, Chiara Cappellaro, Aditi Lahiri, Rajinder Dudrah, Julie Curtis, Philip Ross Bullock, Noah Birksted-Breen, Matthew Reynolds, Sowon S. Park, Kate Clanchy, Suzanne Graham, Linda Fisher, Julia Hofweber, Heike Krüsemann, Jane Hiddleston, Laura Lonsdale, Chiara Cappellaro, Daniel Tyler-McTighe en Jonathan Black)

Thema: Meertaligheid

Taal: Engels

Uitgeverij: Open Book Publishers

Jaar: 2020

Aantal pagina's: 384

ISBN Paperback: 9781783749294

ISBN Hardback: 9781783749300

ISBN Digital (PDF): 9781783749317

ISBN Digital ebook (epub): 9781783749324

ISBN Digital ebook (mobi): 9781783749331

ISBN Digital (XML): 9781783749348μ

Beschikbare vertalingen:

Ga voor meer informatie naar de website van Open Book Publishers: https://www.openbookpublishers.com/product/1166

Dit boek is een open access monografie, gratis beschikbaar om te downloaden en te lezen: https://doi.org/10.11647/OBP.0206

 


Powered by CrossLang

Auteur: Dries Debackere

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Lightning Quick Post-Editor 8

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens