Hoe diagnosticeer je een taalprobleem bij een meertalig kind?

Symposium Meertalig, minder talig?Hoe diagnosticeer je als hulpverlener een taalprobleem bij een meertalig kind als je de thuistaal of thuistalen van dat kind zelf niet beheerst? Een probleem, als je weet dat het voor een goede diagnostiek cruciaal is dat je er alle taken die het kind spreekt bij betrekt.

Over dat probleem organiseren het Antwerpse expertisecentrum Code en de vzw Sig (Destelbergen) op vrijdag 7 februari 2014 in Antwerpen een symposium onder de titel 'Meertalig, minder talig?'

Lees meer...

Aanvullende gegevens