Doen we de volgende vergadering in luistertaal? (video)

Doen we de volgende vergadering in luistertaal?In luistertaal? Bedoeld is dat we elk gewoon onze eigen moedertaal blijven spreken. En dat we elk voldoende passieve kennis van de andere taal (of talen) hebben om naar de andere taal te luisteren.

Over luistertaal en de mogelijke toepassingen en voordelen van luistertaal hebben vijf Utrechtse studenten nu een videodocumentaire van een half uurtje gemaakt.

Hebt u ervaring met luistertaal? En is er een markt voor receptieve taalopleidingen?

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts