Nieuwe website bundelt versnipperde knowhow over meertaligheid

Nieuwe website bundelt versnipperde knowhow over meertaligheidDe knowhow over meertaligheid in Vlaanderen is erg versnipperd en advies over meertaligheid is vaak niet eenduidig of consistent, wat tot verwarring leidt. Negen partners hebben nu samen een nieuwe website over meertaligheid ontwikkeld. De nieuwe website wil een wetenschappelijk onderbouwde visie op meertaligheid en een praktische ondersteuning voor de onderwijssector en de kinderopvang bieden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens