Straks weer spellinggekte

De komende 2 maanden wordt u gegarandeerd overstelpt met spellingbijlagen, uitnodigingen voor workshops over de nieuwe spelling, spellingtesten en allerlei lijsten met nieuwe (probleem)woorden. Wij hebben ons voorgenomen te onthouden dat de spellingherziening beperkt is en niet de heuse spellinghervorming die ze de komende twee maanden zal lijken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts