Nederlandse spellingherziening officieel van kracht

Op 1 augustus is voor de overheid en het onderwijs in het Nederlandse taalgebied (Vlaanderen, Nederland en Suriname) de herziene spelling van de Nederlandse taal officieel van kracht (en dus verplicht) geworden. De gevolgen van de aanpassing lijken alles bij elkaar beperkt, maar de commotie is er in Nederland niet minder om. Meer dan van de aanpassingen zelf is die commotie allicht een gevolg van de manier waarop de aanpassingen tot stand zijn gekomen en de manier waarop erover is gecommuniceerd. In Vlaanderen is er weinig of geen animositeit waar te nemen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts