Nieuwe druk Groene Boekje (2)

Zoals Piet Jaspaert, scheidend algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, al aankondigde in een interview met De Tijd van 14 september komt er volgend jaar een herziene druk van het Groene Boekje (de Woordenlijst Nederlandse taal). De Taalunie richt daarvoor een spellingplatform op waarin het de belangrijkste aanbieders van spellingdiensten en -producten samen wil brengen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens