De cultuur van het lezen

(4/10/2006) De Nederlandse Taalunie heeft een publicatie uitgegeven over lezen en ontlezing, "De cultuur van het lezen". De publicatie bevat een essay van Ronald Soetaert (Universiteit Gent), die antwoorden zoekt op vragen over lezen en ontlezing. "Wat betekent ontlezing voor de waarden die we aan lezen verbinden? Verdwijnen deze waarden samen met het lezen, leven ze voort buiten de culturele context waarin ze tot ontwikkeling zijn gekomen of leven ze voort binnen een veranderende culturele context?"

Lees meer...

Aanvullende gegevens