Sportwoordenboekje moet drempel tot Vlaamse sportclubcultuur verlagen

Nieuw: Sportwoordenboekje moet drempel tot Vlaamse sportclubcultuur helpen verlagenVoor wie weinig of geen Nederlands spreekt, is toegang tot de Vlaamse sportclubcultuur niet vanzelfsprekend.

Om de drempel te verlagen brengt de Rand (Wemmel), een vzw die met steun van de Vlaamse overheid promotie voert voor het Nederlands in de randgemeenten rond Brussel, nu een sportwoordenboekje uit: 'Mijn kind wil sporten'. Dit beeldwoordenboekje wil anderstalige ouders en hun kinderen helpen bij de zoektocht naar en integratie in een Nederlandstalige sportclub.

Lees meer...

Aanvullende gegevens