Het oudste Nederlands staat online

Vanaf vandaag kan iedereen online en gratis het Oudnederlands Woordenboek (ONW) raadplegen. Het ONW is in de eerste plaats een wetenschappelijk woordenboek. Toch is het ook voor de geïnteresseerde leek voldoende toegankelijk, bijvoorbeeld omdat de ongeveer 28.000 Oudnederlandse citaatteksten zijn vertaald in modern Nederlands. Bovendien staan de ruim 4000 trefwoorden zowel in Oudnederlandse vorm als in een moderne vorm in dit woordenboek. Dat biedt het voordeel dat je bij het opzoeken niet hoeft te weten hoe een Oudnederlands woord gespeld zou kunnen zijn geweest.

Lees meer...

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts