Meertalig vrij woordenboek telt 25.000 artikelen in 350 talen

Wiktionary, het meertalig vrij wiki-woordenboek op het internet, heeft de kaap gerond van 25.000 woordenboekartikelen in bijna 350 talen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens