Gaat u nog naar de beenhouwerij?

Beenhouwerij? Volgens Van Dale is beenhouwerij Belgisch-Nederlandse spreektaal. Maar is het woord ook in geschreven taal gebruikelijk? Of is het misschien verouderd? Of gebonden aan een bepaald dialect? Kent u het woord überhaupt nog? Hoe vaak hoort u nog beenhouwerij? En zegt of schrijft u zelf nog beenhouwerij? Ja? Hoe vaak? Caroline Van Steenbergen wil het graag weten en ze zal er haar afstudeerscriptie aan wijden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens