Van Dale XIV, vernieuwde spelling en nieuwe ver­taalwoordenboeken

Op dinsdagavond 13 december heeft in Gent een gespreksavond plaats met als thema's (1) de nieuwe Van Dale, (2) de vernieuwde spelling en (3) enkele nieuwe vertaalwoordenboeken. De gespreksavond is een organisatie van de Oost-Vlaamse afdeling van de Vereniging Algemeen Nederlands (VAN) en de Oost- en West-Vlaamse afdeling van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF).

Meer info bij dr. René Haeseryn (tel 09 228 39 71) of Guy Van de Maele (g.vandemaele@skynet.be)

(dd - 7/12/2005)

Aanvullende gegevens