Het meertalige kind: Een eerste kennismaking

Het meertalige kind(Flaptekst) In tegenstelling tot wat we soms denken is meertaligheid een wijd­­verbreid verschijnsel. In de meeste landen spreken de mensen meerdere talen, maar ook in ons land komt meertaligheid steeds meer voor.

Niet altijd wordt een meertalig kind echter goed begrepen. Zeker niet in een omgeving waarin eentaligheid de norm is.

Hoe leert een kind tegelijkertijd verschillende talen? Hoe schakelt hij over tussen de taal thuis en die op school? Hoe moet je als leerkracht op school het gedrag van een meertalig kind beoordelen? Het zijn lastige vragen waarop in dit boek op toegankelijke en enthousiasmerende wijze antwoord gegeven wordt.

De auteur is kind van migrantenouders en moeder in een gezin waarin drie talen worden gesproken. Marinella Orioni kent als geen ander de realiteit waarmee het meertalige kind thuis, op de voorschoolse opvang, op school en bij de logopedist te maken krijgt en weet gerichte aanbevelingen te doen.

 

Auteur: Marinella Orioni

Thema: meertaligheid

Taal: Nederlands

Uitgever: Van Gennep

Jaar: 2017

Aantal pagina's: 268

ISBN: 9789461644138

Bron: http://www.vangennep-boeken.nl/boek_detail.php?id=522

Aanvullende gegevens