Sprachbildung und Mehrsprachigkeit: Ein Curriculum zur Wahrnehmung und Bewältigung sprachlicher Vielfalt im Unterricht

Sprachbildung und Mehrsprachigkeit(Flaptekst) Onderwijs heeft als taak leerlingen voor te bereiden op het leven in een meertalige wereld. Het curriculum "Meertaligheid" vormt een concrete stap in de richting van het bereiken van deze doelstelling. Het doel is om de taalopleiding als een integrale taak te vestigen voor het onderwijs- en schoolbeleid en ook in alle vakken binnen het onderwijs.

De focus ligt op de talenkennis en de taalervaringen van de leerlingen. Zij moeten zich kunnen oriënteren in de huidige taalkundige verscheidenheid, nieuwe taalkwalificaties kunnen verwerven en zelfzeker in meertalige situaties kunnen zijn.

Het curriculum "Meertaligheid" geeft richtlijnen met betrekking tot de organisatie van het onderwijs en zorgt voor doelstellingen, methoden en materiaal voor de oriëntatie en implementatie van meertaligheid in het onderwijs. Het structureert de omgang met talen op vier gebieden: de waarneming van meertalige situaties, het vergelijken van talen, ontwikkeling van sociale en culturele betrekkingen van talen en de toe-eigening van strategieën voor het leren van talen.

Het curriculum, dat aanvankelijk werd ontwikkeld voor het Oostenrijkse onderwijssysteem, wordt hier geplaatst in de context van de discussie over meertaligheid en de meertaligheidsdidactiek; de gevolgen voor de lerarenopleiding worden getoond. In combinatie met een uitgebreide analyse van de vakliteratuur vormt dit boekdeel een goede basis voor de ontwikkeling van algemene taalcurricula en meertaligheid in het algemeen.

Het boekdeel richt zich tot al diegenen die in onderzoek en onderwijs op het gebied van taalbeleid, taalbevordering en meertaligheidsdidactiek actief zijn. Tegelijkertijd biedt het inspiratie voor de ontwikkeling van het onderwijs en het curriculum.

 

Auteurs: Hans Reich, Hans Krumm

Thema: Meertaligheid

Taal: Duits

Uitgeverij: Waxmann

Jaar: 2013

Aantal pagina's: 192

ISBN: 9783830929246

Andere werken van de auteur: (1) Rucksack: Empirische Befunde und theoretische Einordnungen zu einem Elternbildungsprogramm für mehrsprachige Familien, (2) Zweisprachige Kinder: Sprachenaneignung und sprachliche Fortschritte im Kindergartenalter

Bron: https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=2924&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show


Powered by CrossLang

Auteur: Romy Corvers

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Romy Corvers

Brontaal: Deutsch (de)


Aanvullende gegevens